Vragen over wijzigingen?

Hoe kan ik een wijziging doorgeven?

Wilt u snel en eenvoudig uw gegevens wijzigen, facturen inzien en meer? Dat kan door in te loggen op ons online klantenportaal ‘Mijn SVP’. U kunt hier klikken: https://interactief.stadsverwarmingpurmerend.nl/ of inloggen /aanmelden via de inlogbutton rechtsboven in de website.

Hoe kan ik de levering van netwarmte stopzetten en de overeenkomst opzeggen na het overlijden van een naaste?

Gecondoleerd met het overlijden van uw naaste. We wensen u veel sterkte bij het verwerken van dit verlies. Om u te faciliteren ontvangen wij graag een kopie van akte van overlijden. Dan kunnen we u helpen met de afhandeling.

  • Als het om een koopwoning gaat dan kunt u het afmeldformulier invullen als de woning is verkocht. Wij hebben de verkoopdatum en eindmeterstand nodig voor het opmaken van de eindafrekening.
  • Betreft het een huurwoning? Dan kunt u op het afmeldformulier de einddatum huurovereenkomst en de eindmeterstand invullen. Na ontvangst van het afmeldformulier zullen wij de eindafrekening opmaken.

Voor meer informatie kunt u (telefonisch) contact opnemen met onze Klantenservice via 0900 9807 (lokaal tarief). Op werkdagen zijn wij bereikbaar tussen 8:00 uur – 18:00 uur.

Het contract van netwarmte stond op naam van mijn partner en die is onlangs overleden. Kan ik het contract en de betalingen op mijn naam overzetten?

Gecondoleerd met het overlijden van uw partner. Veel sterkte bij het verwerken van dit verlies. Om u te helpen het contract op uw naam over te zetten ontvangen wij graag een kopie van akte van overlijden. Via ‘Mijn SVP’ [inloggen] is het mogelijk om gegevens aan te passen.

Mist u de inloggegevens of lukt u dit niet dan verzoeken wij u contact op te nemen met onze Klantenservice via 0900 9807 (lokaal tarief). Op werkdagen zijn wij bereikbaar tussen 8:00 uur – 18:00 uur. Zij helpen u graag verder.

Kan ik me laten afsluiten?

Ja, dit kan zowel tijdelijk als definitief. Hier zijn wel kosten aan verbonden. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) stelt jaarlijks op basis van de gemiddelde werkelijke kosten maximumtarieven vast voor afsluiting en heraansluiting (https://www.acm.nl/nl/publicaties/tarievenbesluit-warmteleveranciers-2021). Stadsverwarming Purmerend hanteert de door de ACM vastgestelde tarieven.

Af- en heraansluitkosten per 1 januari 2021 voor klanten met een aansluiting voor kleinverbruik (max. 100 kW). Alle tarieven zijn inclusief BTW.

Tijdelijke afsluiting individuele aansluiting: € 277,88 Het tijdelijk afsluiten is voor een periode van maximaal twee jaar.

Permanente afsluiting individuele aansluiting € 3.199,62

Heraansluitkosten na een tijdelijke afsluiting van een individuele aansluiting € 277,88

Indien u zich wilt laten afsluiten of heraansluiten dan kunt u contact opnemen met onze Klantenservice via 0900 9807 (lokaal tarief) of via mail: [email protected].

Ik ga mijn huis (laten) verbouwen en/of ik ga graven. Waar moet ik op letten?

Wees bij graven bedacht op de leidingen van netwarmte. Doe altijd een KLIC-melding bij het kadaster. Bij twijfel contact opnemen met Klantenservice.

Ik wil graag vloerverwarming. Kan dat met netwarmte?

Ja, maar bij de aanleg van het vloerverwarming systeem moet wel rekening gehouden worden met een aantal technische voorwaarden. Deze zijn te vinden in de Technische Aansluitvoorwaarden Kleinverbruikers.

Ik wil een verhoging van de warmtapwater capaciteit. Hoe vraag ik dat aan?

U bent niet de woningeigenaar:
Regel de aanvraag dan met uw verhuurder.

U bent wel de woningeigenaar:

1. De warmte-afleverset is niet in uw eigendom (maar in eigendom van SVP):

Neem dan contact op met onze Klantenservice via 0900 9807 (lokaal tarief) of via [email protected].

2. De warmte-afleverset is wel in uw eigendom:

Vraag dan een nieuwe afleverset aan. Log hiervoor in op ‘Mijn SVP’ en ga naar het formulier ‘afleverset vervanging’ via https://interactief.stadsverwarmingpurmerend.nl/ of klikt u op e button rechtsboven in de website.

Gaat het om een aanvraag voor tapwaterverzwaring bij nieuwbouw? Neem dan contact op met een collega van onze afdeling Klantenservice via 0900 9807 (lokaal tarief) of via [email protected].

SVP kijkt na uw aanvraag of er in de straat/wijk voldoende capaciteit aanwezig is voor een verhoging van de warmtapwater capaciteit. Indien dat zo is, wordt een ander in gang gezet. Mocht er geen voldoende capaciteit zijn, dan wordt u hierover geïnformeerd