Slimme meters

Indien een woning is aangesloten op het warmtenet van SVP wordt de hoeveelheid warmte, die via een warmte-afleverset uw woning binnenkomt, geregistreerd door een warmtemeter. In 2027 moeten alle warmtemeters in Nederland slimme meters zijn (Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie). Deze slimme warmtemeters bevatten een communicatiemodule, waarmee de meterstanden automatisch aan ons doorgegeven worden. Met deze data kunnen we sneller storingen opsporen, maar ook energieoverzichten* samenstellen zodat u meer inzicht krijgt in uw warmteverbruik en daarmee nog meer mogelijkheden hebt om zelf bij te sturen/besparen.

Planning & kosten

We gaan ervoor zorgen dat bij al onze 28.000 klanten vóór 1 januari 2027 een slimme warmtemeter is geïnstalleerd. Hier hoeft u uiteraard niets voor te betalen en ook aan de bijbehorende energieoverzichten zijn geen kosten verbonden. De warmtemeters die vanwege hun technische levensduur aan vernieuwing toe zijn, worden als eerste vervangen voor een slimme meter. Ook wordt direct een slimme warmtemeter geplaatst als de klant de warmte-afleverset laat vervangen of in een nieuwbouwwoning. Bewoners krijgen vanzelf bericht van ons wanneer een woning aan de beurt is. Niet wachten? Voorrang (tegen meerkosten à €67,76 incl. BTW) is mogelijk. Stuur daarvoor een e-mail naar onze collega’s van de afdeling Klantenservice.

 

Techniek & installatie

Voor de ingebruikname van de slimme warmtemeter is een stopcontact, in de nabijheid van de warmte-afleverset, noodzakelijk. Het installeren van de slimme meter neemt, afhankelijk of er een (extra) stopcontact gemonteerd moet worden, tussen de circa 45 minuten en anderhalf uur in beslag. Ook voor de montage van een (extra) stopcontact worden uiteraard geen kosten in rekening gebracht.

Privacy

De meterstanden worden door SVP uitgelezen en zijn alleen toegankelijk voor uzelf en voor SVP. Voor het uitlezen van de slimme warmtemeter en het gebruik van deze gegevens gelden strenge normen op het gebied van privacy en persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens en de Autoriteit Consument & Markt houden hier toezicht op. SVP leeft deze wet- en regelgeving uiteraard strikt na.

Zie hier de privacyverklaring van SVP.

Energieoverzichten

Vanaf april 2021 ontvangen klanten met een slimme warmtemeter maandelijks een energieoverzicht (vko). Om deze te kunnen sturen, is een e-mailadres nodig. Ga naar het klantportaal (Mijn SVP) om te kijken of het gewenste e-mailadres goed vermeld staat. Overzichten liever per kwartaal of per jaar ontvangen? Neem daarvoor per e-mail contact op met een medewerker van Klantenservice. Het eerste vko wordt opgemaakt na een eerste volledige maand warmteverbruik, dus van de 1ste tot de 1ste van de daaropvolgende maand.

Rechten

Klanten hebben het recht om het op afstand uitlezen van de slimme warmtemeter te weigeren (art. 8 lid 4 Warmtewet). In dit geval ontvangt de klant geen maandelijks energieoverzicht, maar moet de meterstand jaarlijks worden doorgegeven en komt periodiek een meteropnemer de standen bij de klant opnemen. Data zal nog wel worden uitgelezen ten behoeve van onderhoud en beheerstaken. Klanten hebben ook het recht om plaatsing van de slimme warmtemeter in de woning te weigeren (art. 8 lid 3 Warmtewet). Indien een slimme warmtemeter wordt geweigerd en later alsnog gewenst is, zijn daar kosten aan verbonden.

Weigeringen kunnen per e-mail worden doorgeven aan de Klantenservice.