Over SVP

Samen werken aan klimaat

 

Samen werken aan klimaat

SVP zoekt proactief de samenwerking in en rond Purmerend en omgeving. We willen samen op innovatieve en vakkundige manier duurzaam zijn en lokaal verankerd blijven. Een klimaat creëren waarin we verbinden, relaties aangaan, optimaliseren en luisteren naar elkaar. Waar we dat kunnen ondersteunen we het (sneller) behalen van het Klimaatakkoord. Samen werken aan klimaat betekent voor ons aan de ene kant werken aan binnenklimaat & comfort, maar ook bijdragen aan het Klimaat(akkoord) en daarmee het milieu. Wij zijn hierbij duurzaam (bewust, fossielvrij, milieu- en klimaatvriendelijk) in beweging om als organisatie bij te dragen aan de energietransitie.

Onze warmte komt namelijk van resthout van Staatsbosbeheer uit 100%NL bossen wat ons duurzaam maakt. Ons warmtenet levert netwarmte en daarnaast gaan we ook comfortkoeling leveren. Wij zijn van en voor Purmerend en omgeving. Met collega’s, klanten, partners en stakeholders werken we samen aan klimaat.

Samen werken

De gebouwde omgeving is voor 60% verantwoordelijk voor het energieverbruik van Nederland. Om Purmerend fossielvrij en duurzaam te maken is het van vitaal belang om samen te werken met de inwoners. Zij kunnen door de juiste aanpassingen aan hun woning energie besparen. Alleen door samen te werken krijgen we dit voor elkaar.   Maar ook naast deze samenwerking zit SVP niet stil. . Daarom noemen we bewust dat we willen ‘samen werken’ en niet het beperktere ‘samenwerken’. Want wij willen gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor een duurzaam leefklimaat voor huidige en toekomstige generaties. Ieder vanuit zijn rol en expertise.

100%

–  Wij staan 100% achter onze kernwaarden en merkbelofte

– Onze medewerkers zijn 100% gecommitteerd

– We geven onze 28.000 klanten de volle 100% van onze inzet

– SVP gebruikt 100% Nederlandse houtsnippers

– De Gemeente Purmerend is voor 100% aandeelhouder van SVP

– We streven naar een 100% gasvrij Purmerend

Governance

Onze missie

Onze missie is samen werken aan een fossielvrij klimaat.

Onze visie

In 2030 zijn wij gegroeid van een warmteleverancier naar De partner in een fossielvrij en aangenaam binnenklimaat. In deze rol voorzien wij 35000 partners van 80% fossielvrije warmte door onder andere een besparing in warmteverbruik van 20% bij onze klanten.

Samen zorgen wij ervoor dat warmte, comfort en klimaat hand in hand gaan met het bewust omgaan met milieu, schaarse bronnen en energieverbruik. We adviseren proactief – gebaseerd op slimme data – en bieden meerdere duurzame proposities aan, afgestemd op de klantwens. De assets worden planmatig beheerd, terwijl de dagelijkse inzet van onze fossielvrije bronnen wordt geoptimaliseerd. SVP ontwikkelt zich daarbij naar een data- en contentgedreven organisatie. Dit is onder andere mogelijk door de wettelijk verplichte introductie van de slimme meter en het gebruik van nieuwe communicatiemiddelen richting onze klanten. We groeien sterk in het aantal klanten door nieuwbouw en het gasvrij maken van woningen, terwijl ook het portfolio van onze fossielvrije bronnen wordt uitgebreid.

Dit zijn we

Wij werken samen aan klimaat. Dat doen we:

  1. Duurzaam: Wij produceren, distribueren en leveren fossielvrije netwarmte, comfortkoeling, en klimaatadvies. Daarnaast voeren wij een efficiënte en effectieve organisatie en bedrijfsvoering.
  2. Samen: Wij geloven in de kracht van samen met onze klanten en partners duurzaam met energie omgaan. Dit doen we door te luisteren, samen te werken en in te spelen op actuele ontwikkelingen. 
  3. Innovatief: Om de levering van warmte betrouwbaar en betaalbaar te houden is het belangrijk om voortdurend te innoveren. Voor verdere verduurzaming zijn wij bijvoorbeeld op zoek naar nieuwe warmtebronnen.
  4. Vakkundig: Wij hebben de kennis en ervaring in huis waarmee we betrouwbaar kunnen leveren, kosten laag houden en onze diensten verbeteren en ontwikkelen. Zo zijn we onze klanten optimaal van dienst. 
  5. Lokaal: Wij zijn een Purmerends bedrijf voor Purmerend en omgeving. Wij zijn lokaal en maatschappelijk betrokken en willen interactief communiceren en persoonlijk benaderbaar zijn.

Zo herken je ons

SVP wil persoonlijk zijn. Wij produceren, distribueren en leveren lokale warmte en koude via ons warmtenet. Wij zijn van en voor Purmerend en omgeving. Onze locaties zijn in Purmerend en een groot deel van onze medewerkers zijn Purmerends. We kennen onze klanten en willen laagdrempelig zijn en aansluiten bij wat er speelt en leeft bij onze klanten en partners. 

SVP staat voor Samen werken aan Klimaat. We vinden duurzaam, groen en milieu van enorm belang en willen laten zien hoe we werken aan verduurzaming van onze bronnen.  Daarnaast vinden we het belangrijk dat generaties voor elkaar zorgen, kennis overdragen en verantwoordelijkheid nemen. Dit nemen we ook zelf ter harte. Tenslotte willen we in dialoog, samen, verkennen hoe om te gaan met ontwikkelingen, inzichten, sentimenten en meningen.

SVP is trots op wat we leveren aan onze klanten. We willen laten zien dat onze klanten genieten van het comfort dat warmte- en koudelevering met zich meebrengt. Dit gaat verder dan de levering. Het eindresultaat, het zich behaaglijk voelen in de thuis- of werkomgeving en het zorgeloos genieten van het leven staat bij ons centraal.

Ons verhaal van duurzaamheid is uniek door ons contract met Staatsbosbeheer. Wij gebruiken voor onze warmte houtsnippers uit resthout dat van Staatsbosbeheer afkomstig is uit 100%NL bossen. Hiermee hebben we een uitzonderingspositie ten opzichte van andere warmte- en energiebedrijven. Het contract met Staatsbosbeheer, het aantal aansluitingen op het warmtenet en het gasvrij maken van Purmerend en omgeving laat zien dat we voorop willen en durven lopen in de energietransitie en het naleven van het Klimaatakkoord.

Projecten

Klik op het desbetreffende project voor meer informatie.