SVP Warmte Tarieven 2023 bekend

SVP Warmte Tarieven 2023 bekendleveringstarief stijgt, vastrecht blijft gelijk 

Purmerend, 12 december 2021. De warmtetarieven van SVP voor 2023 zijn bekend. Het leveringstarief stijgt aanzienlijk, het vastrecht blijft nagenoeg gelijk aan 2022. De overheid heeft een prijsplafond voor warmte ingesteld dat de stijging van de kosten voor de verbruikers dempt. Dit prijsplafond ligt wel hoger dan de warmtetarieven in 2022. Anders dan bij gas zijn de warmtetarieven in 2022 namelijk gelijk gebleven. Deze waren tot wel 3,5 keer lager dan de gasprijzen. Ook in 2023 is het tarief van SVP lager dan de nu bekende gastarieven.  

Gestegen kosten in 2023  

Komend jaar stijgen de kosten die SVP maakt voor het produceren en leveren van warmte fors. Dit komt vooral door de stijging van de inkoopkosten voor aardgas voor de hulpketels, houtsnippers voor de BioWarmteCentrale en elektriciteit (ondermeer pompenergie). Zo is de inkoopprijs van gas verviervoudigd sinds medio 2021. De totale productiekosten zullen daardoor bijna verdubbelen ten opzichte van 2022.  

Prijsplafond  

De overheid heeft ook voor warmte een prijsplafond ingesteld. Tot en met 37GJ betalen klanten niet het leveringstarief, maar het prijsplafondtarief. De overheid betaalt de rest van het leveringstarief. Het prijsplafond is vastgesteld op € 47,38 per GJ tot en met een verbruiksgrens van 37GJ. Voor het verbruik boven deze grens betalen klanten het volledige leveringstarief van € 65,21 per GJ. Ongeveer 75% van de klanten van SVP verbruikt minder dan 37GJ. 

Tarieven 2023 inclusief 21% btw – klik hier voor meer informatie 

  • Prijsplafondtarief (verbruik t/m 37 GJ): 47,38 per GJ  
  • SVP Leveringstarief (verbruik boven 37 GJ): 65,21 per GJ  
  • Vastrecht (afleverset in eigendom SVP):                €          591,54 per jaar 
  • Vastrecht (afleverset geen eigendom SVP):           €          450,66 per jaar 

Een klant met een gemiddeld verbruik van 28GJ gaat op jaarbasis ca. € 380 (circa € 32/maand, zo’n 25%) meer betalen dan in 2022. Vergeleken met het ACM-tarief (dat is gebaseerd op aardgas) betaalt een klant met 28GJ verbruik € 1.349 (40%) minder per jaar. Dit komt voornamelijk doordat het SVP-leveringstarief en vastrecht veel lager zijn, en daarnaast helpt daarbij het prijsplafond van de overheid.  

Voorschotbedrag tot jaarafrekening tijdelijk hoger 

In het voorschot van dit jaar (2022) is nog geen rekening gehouden met de nieuwe tarieven. Om te voorkomen dat klanten veel moet bijbetalen op hun jaarafrekening, kan het zijn dat het voorschot vanaf januari tijdelijk hoger is tot de jaarafrekening dan daarna. Hoeveel hoger hangt af van wanneer klanten hun jaarafrekening krijgen. Het nieuwe voorschot is uiterlijk 31 december bekend.  

Uitleg in animatievideo’s  

Er zijn 4 animatievideo’s gemaakt met uitleg over tarief, prijsplafond en voorschotten, te vinden via het YouTube-kanaal van SVP.

SVP bereikt belangrijke mijlpaal: meer dan de helft van de klanten heeft een slimme warmtemeter

07-07-2023

Bij 14.500 huisaansluitingen is een slimme warmtemeter gerealiseerd.

Lees meer

SVP opnieuw goedkoopste grote warmtebedrijf

12-01-2023

SVP is voor het 2e jaar op rij de goedkoopste van de 5 grote warmtebedrijven, blijkt uit onderzoek van Atriensis, Woonbond en Energeia.

Lees meer