Educatie

Leren over duurzaamheid

Samen leren over duurzaamheid

SVP gelooft in een fossielvrije toekomst, waarbij duurzaamheid, milieu en verantwoordelijkheid centraal staan. Deze verantwoordelijkheid loopt over generaties, ontwikkelingen, ervaringen en inzichten. Samen met mensen uit verschillende generaties willen we kritisch onderzoeken en bekijken hoe we met warmte en koude om kunnen en moeten gaan. Dat doen we duurzaam, innovatief, vakkundig, samen en lokaal. Want samen werken we aan klimaat.

Basisscholen

Veel scholen in Purmerend worden verwarmd met de groene warmte van BioWarmteCentrale de Purmer van SVP. Veel van de leerlingen krijgen thuis waarschijnlijk ook de warmte die in onze centrale duurzaam wordt opgewekt, want ruim 75% van de stad Purmerend (meer dan 28.000 aansluitingen) is namelijk aangesloten op ons warmtenet. We willen laten zien dat we met onze centrale -door het gebruik van de houtsnippers van Staatsbosbeheer- op jaarbasis vele tonnen CO2-uitstoot besparen. We nodigen leerlingen van de basisscholen van groep 8 uit de regio Purmerend graag uit voor een rondleiding in onze BioWarmteCentrale. Voorafgaand aan het bezoek krijgen ze educatief materiaal (in de vorm van boekje, werkbladen en een bijbehorende docentenhandleiding). Hiermee kunnen ze zich voorbereiden op en verdiepen in de thema’s duurzaamheid (wat kunnen ze zelf doen om een steentje bij te dragen aan een beter milieu) en duurzame energie (hoe krijg je warmte uit houtsnippers?). Tijdens het bezoek aan de centrale komt dit lesaanbod opnieuw aan de orde en gaan de leerlingen verder op ontdekkingstocht om zo nog meer te leren over duurzame energie. Interesse in een rondleiding in onze centrale en in het bijbehorende lespakket?

Scholieren van de groepen 7 & 8 van het Purmerendse basisonderwijs zijn bij onze BioWarmteCentrale van harte welkom voor een rondleiding. Wij nodigen scholen actief uit om tijdens het stookseizoen -van oktober t/m april- te komen kijken hoe de houtsnippers van Staatsbosbeheer gestookt worden om zo duurzame warmte op te wekken. Scholen die zich aanmelden krijgen een educatief pakket, zodat leerlingen goed voorbereid naar ons toe kunnen komen. Zo werken we samen aan klimaat.

De agenda voor de scholierenbezoeken (van oktober t/m april) wordt weer opengesteld zodra de Coronamatregelen dit toelaten.

Middelbare scholen

Voor middelbare scholen uit Purmerend e.o. geven we graag inzicht in de energietransitie, het klimaatakkoord en onze manier van warmteopwekking daarin.

Hoger onderwijs

Het hoger onderwijs bedienen we op aanvraag graag met een college over duurzaamheid, klimaat en klimaatakkoord en de toekomstige bronnenstrategie. Dit college wordt gekoppeld aan een bezoek aan de BWC. Inplannen kan via het planningsformulier.

(Snuffel)stages

SVP is een erkend leerbedrijf. We laten graag aankomend professionals kennismaken met onze organisatie en bedrijfscultuur. Of het u voor een dag is of een stage voor een langere tijd. We leren graag van nieuwe energie die mensen meebrengen en verkennen graag samen de opties hoe we van elkaar kunnen leren of wat er mogelijk is na school, studie of opleiding.

Meer informatie: [email protected]

Bezoekdagen

Plan een afspraak via het online boekingssysteem.